Forespørgsel på foredrag

Vil I blive klogere på og høre mere om sekterisme, negativ social kontrol, overgreb i religiøse miljøer? Så kan du sende en forespørgsel på et foredrag eller oplæg med én af vores mange oplægsholdere på denne side.

Camilla Louise Johnson

Generalsekretær i InsideOut, foredragsholder og forfatter

Camilla ved om nogen, hvor store konsekvenser det har for børn og unge, når systemet svigter, og de voksne undlader at reagere. Hun arbejder for, at fagpersoner og andre voksne bliver bedre til at spotte problemerne i de lukkede miljøer. Camillas store viden og erfaring på området er bl.a. efterspurgt i kirker, hos kommuner, offerrådgivningen, Børns Vilkår, på skoler og på Christiansborg.

Derudover har Camilla skrevet bogen “Svært barn har mange navne”, hvor hun fortæller om sin hårde opvækst og de omfattende konsekvenser, det har, når systemet svigter de børn og unge, der har allermest brug for hjælp.

Susanne Benderfeldt

Psykolog, forfatter og foredragsholder

“I mit foredrag vil jeg forsøge at give et indblik i, hvordan det er at vokse op indenfor rammerne af en religiøs fundamentalistisk trosretning, og jeg vil fortælle dig min personlige historie om, hvor krævende det er at skulle lære helt nye tanke- og handlemønstre i en demokratisk og pluralistisk virkelighed, hvor enhver er fri og ansvarlig for sig selv og fællesskabet.

En del af mit foredrag vil handle om, hvordan man som udenforstående kan støtte børn og unge, der vokser op i fundamentalistiske miljøer. Da disse børn/unge ofte isoleres fra anderledes tænkende, kan de f.eks. virke lukkede og afvisende over for andre børn og pædagoger i daginstitutioner og det samme gælder overfor klassekammerater og lærere i skolen.”

Luna

“My name is Luna, im 23 years old and I was born and raised in France. Growing up in a broken family with neglectful and abusive parents, I’ve found myself susceptible to communities like cults. My need to belong to a family led me to the most extreme decisions, such as almost joining ISIS, moving to Denmark for a Christian community and being involved with many other similar groups. My vulnerability was exactly what they looked for in members and today with my deep insight I understand how people can get trapped in such groups and also begin to trap others.

Sharing my story would equip vulnerable people to either leave such groups or to prevent them from ever succumbing.”

Malou 

Tidligere medlem af Evangelist

“Jeg trådte som meget ung sårbar kvinde ind i Evangelist som 17-årig og med i bagagen var seksuelle overgreb, svær mobning i folkeskolen og et ustabilt hjemmeliv. Jeg fortæller om mit eget liv og de ting, jeg søgte og fandt i et religiøst fællesskab, om de ubehagelige overgreb jeg oplevede i Evangelist, og de positive oplevelser og erfaringer jeg også gjorde mig. Når jeg beretter om disse oplevelser kommer jeg ikke udenom, at jeg personligt selv bidrog til at holde de sociale mekanismer, der kan opstå, i live. Det er ikke bare en fortælling om de forfærdelige ting jeg selv oplevede, men også hvordan man agerer og udsætter andre for, som fx den utrolig stærk sociale kontrol, der typisk opstår i miljøerne.”

Lucca

Lucca er vokset op i en strengt, religiøst hjem med en far, der er folkekirkepræst. Her har hun været udsat for social kontrol, fysisk og psykisk vold og andre overgreb. Hun lærte, at Gud er en, der straffer og dømmer, og at ikke-kristne ville ende i helvede og brænde op.

Lucca holder foredrag om hendes barndom, hendes tid i psykiatrien og hendes vej ud igen. Fortællingen er en personlig trosfortælling, og om hvordan en sund, personlig tro kan opstå.

Tobias

Vokset på i Emenkaya-ordenene,

“Jeg er vokset på i Emenkaya-ordenene, der i 2001 blev forsidestof overalt i Danmark. Sekt-lederen Uffe Hove slog et kvindeligt medlem ihjel og senere blev idømt 7 års fængsek. Jeg tager jer med ind bag sektens lukkede føre, hvor I får indblik i en luket verden, hvor børn adskilles fra deres forældre, hvor lderen bestemmer alt, og omverdenene er ond.

I får en autenstisk historie, der sætter fokus på vores mentale helbred. Jeg åbner op for samtalen om ensomhed, stress og depression for at inspirere flere til at tale mere åbent om de svære føleles. Min baggrund som coach og underviser i kommunikation giver eleverne nogle simple værktøjer til at overskride deres egne grænser. Sårbarhed er ikke en svaghed. Det er en styrke.”

Det med småt

Når I sender en forespørgsmål på foredrag, kontakter vi jer efterfølgende. Vær opmærksom på, at rejseudgifter dækkes af jer, og at der som udgangspunkt vil være et honorar forbundet med oplægget/foredraget, der går til oplægsholderen.

Send forespørgsel på foredrag