fbpx

I InsideOut arbejder vi til dels med den forståelse af negativ social kontrol, som præsenteres i regeringens handleplan fra 2016:

Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Piger og kvinder er særligt udsatte for negativ social kontrol. Også drenge kan udsættes herfor, men det sætter typisk ind på et senere tidspunkt i deres liv, f.eks. i forbindelse med valg af ægtefælle, seksualitet og uddannelse.

Det kan få konsekvenser for den enkelte i form af f.eks. manglende frihed og ligestilling samt deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter. Den sociale kontrol vil ofte af familien blive begrundet i et ønske om at passe på sit barn, så barnet eller den unge ikke får et dårligt rygte, ikke bliver udsat for dårlig påvirkning og ikke har en adfærd, som er i modstrid med familiens æreskodeks.

Som det fremgår af citatet, sættes ‘negativ social kontrol’ ofte i relation til ‘æresrelaterede konflikter’ både politisk, i mediebilledet og i den brede offentlighed. I InsideOut mener vi, at denne sammenkædning kan være problematisk, da den efterlader det indtryk, at ‘negativ social kontrol’ er et kulturelt/religiøst problem, der knytter sig til bestemte religioner og kulturer – det ses blandt andet ved, at regeringens arbejde med forebyggelse af negativ social kontrol er forankret i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I InsideOut arbejdet vi for at forebygge og sætte fokus på den negative sociale kontrol som finder sted i radikale og ekstreme kristne trossamfund og sekteriske miljøer i Danmark. I Børns Vilkårs rapport om negativ social kontrol fra 2019 konkluders det, at der mangler specialiseret viden om negativ social kontrol i lukkede kristne miljøer, og Børns Vilkår anbefaler, at der oprettes et specialkorps, eksempelvis forankret i VISO, som skal kunne rådgive og bistå med sagsoplysningen for kommuner og skoler om lukkede kristne miljøer, ligesom der i dag eksisterer specialviden i VISO om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i relation til miljøer med minoritetsbaggrund. Børns Vilkår anbefaler derudover, at der skal udvikles et offentligt financieret tilbud, hvor børn og unge kan få støtte af specialiseret fagpersonale, når de forlader et lukket kristent miljø. InsideOut nævnes i denne sammenhæng som en af de eneste organisationer, der er på nuværende tidspunkt løfter denne opgave.

Udlændinge- og integrationsministeriet: Om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Adfærdskontrol og tankefængsel – Børns oplevelser med negativ social kontrol

VISO: Rådgivning om æresrelaterede konflikter

Debat på Folkemødet 2019: Hvad er der galt med social kontrol? (video)

Skriv dig op til nyheder fra InsideOut

Vær den første til at få besked om arrangementer, nye udgivelser og andre nyheder fra InsideOut

Du er nu skrevet op til vores nyhedsbrev!