fbpx

Den 1. april 2019 trådte en ny straffebestemmelse i kraft, der kriminaliserer psykisk vold. Bestemmelsen lyder:

§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagende gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdige, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Allerede tilbage i 2009 satte seniorkonsulent i Børns Vilkår Bente Boserup fokus på den psykiske vold der foregår i nogle religiøse sekter med spørgsmålene: Er det vold, når børn på to-tre-fire år bliver udsat for djævleuddrivelse ved, at voksne i ekstase råber barnet ind i ansigtet? Og hvad med de børn, som opdrages med daglige trusler om dæmoner og Helvedes flammer? Vi mangler regler for, hvordan vi beskytter danske børn i religiøse sekter mod især psykisk vold (…) Danske børn er ikke deres forældres ejendom; de har deres egne rettigheder. Det gælder selvfølgelig også for børn, hvis forældre tilhører specielle religiøse trossamfund. Der er også tale om psykisk vold, manglende forældreevne og overgreb, når man udsætter børn for gruppeekstase, tungetale, djævleuddrivelse og opdragelsesmetoder, der bygger på idealer om ubetinget lydighed over for Gud/sektledelsen.

Ifølge Holdepunktet skal psykisk vold mod børn forstås som en systematisk nedbrydning af barnets selvværd. Det kan blandt andet vise sig som:

  • At barnet skældes voldsomt ud
  • At barnet udsættes for vedvarende kritik og nedladende udtalelser om for eksempel sit udseende, sine følelser eller adfærd
  • At barnet omtales, som om det ikke er noget værd
  • At barnet får placeret uberettiget eller overdreven skyld på sig
  • At barnet får trusler om at blive forladt eller straffet
  • At barnet forhindres i at have kontakt med vigtige personer, for eksempel bedsteforældre, venner eller den anden forælder
  • At barnets modenhed og alder ikke respekteres. Det kan for eksempel være at stille krav til et 2-årigt barn om at spise uden at spilde, eller at man taler med barnet om ”voksenting”
  • At barnet overvåges via GPS-udstyr eller mobiltelefon

Lov nr. 329 af 30. marts 2019 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)

Børnemishandling i Guds navn

Psykisk vold mod børn

VIVE: Psykisk vold mod børn i hjemmet

Skriv dig op til nyheder fra InsideOut

Vær den første til at få besked om arrangementer, nye udgivelser og andre nyheder fra InsideOut

Du er nu skrevet op til vores nyhedsbrev!