PSYKISK VOLD

Den 1. april 2019 trådte en ny straffebestemmelse i kraft, der kriminaliserer psykisk vold. Bestemmelsen lyder: § 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagende gange over en...

SEKTERISME OG DESTRUKTIVE FÆLLESSKABER

I InsideOut forstår vi en religiøs gruppering som sekterisk, når den lever op til de tre kriterier, som Michael Dupont, Antropolog og Ph.d. præsenterer i teksten “Hvilke sociale mekanismer skal der til for, at der er tale om en sekt? Fanatisme, sekterisme og...

NEGATIV SOCIAL KONTROL

I InsideOut arbejder vi til dels med den forståelse af negativ social kontrol, som præsenteres i regeringens handleplan fra 2016: Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der...

SUND TRO

I Danmark har vi religionsfrihed, og det betyder, at enhver har lov til have, udøve og skifte deres tro som de ønsker. I InsideOut støtter vi den sunde tro, og den kan kort beskrives som en tro og en praktisering af religion, som lægger sig inden for rammerne af...

EKSTREMISME

I InsideOut arbejder vi med den forståelse af ekstremisme, som præsenteres i regeringens handleplan fra 2016: Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de...